Televiziunea regională Muscel TV poate fi recepţionată prin reţeaua de cablu AKTA în localităţi multiple. Vă prezentăm lista acestora pe judeţe: Argeş, Dâmboviţa şi Olt.


Judeţul Argeş:

1 arges

AFRIMEŞTI, ALBEŞTII PĂMÂNTENI, ALBEŞTII UNGURENI, ALBOTA, ALUNIŞ, ALUNIŞU (BRĂDULEŢ), ALUNIŞU (BĂICULEŞTI), ANGHINEŞTI, ANINOASA, AREFU, ARGEŞANI, ARGEŞELU, BABAROAGA, BALABANI, BALOTEASCA, BEREVOEŞTI, BERINDEŞTI, BILCEŞTI, BOGAŢI, BOLCULEŞTI, BOLOVĂNEŢTI, BORDEIENI, BORLEŞTI, BOROBĂNEŞTI, BOROVINEŞTI, BOTENI, BRABEŢI, BRATIA (BEREVOIEŞTI), BROŞTENI (ANINOASA), BROŞTENI (COSTEŞTI), BRĂDETU, BRĂDULEŢ, BRĂTEASCA, BRĂTEŞTI, BRÂNZANI, BUCŞENEŞTI, BUDEASA MARE, BUDEASA MICĂ, BUDIŞTENI, BUGHEA DE JOS, BUGHEA DE SUS, BUJOI, BUJORENI, BUMBUIENI, BUNEŞTI (MĂLURENI), BURDEA, BURNEŞTI, BUTA, BUZOIEŞTI, BĂBANA, BĂDENI, BĂDEŞTI (BÂRLA), BĂDEŞTI (PIETROŞANI), BĂDICEA, BĂDILA, BĂICULEŞTI, BĂILA, BĂJEŞTI, BĂJENEŞTI, BĂLILEŞTI, BĂNICEŞTI, BĂNĂREŞTI, BĂRBĂLĂTEŞTI, BĂRĂŞTI, BĂTRÂNI, BÂNTĂU, BÂRLA, BÂRLOGU, BÂRLOI, BÂRZEŞTI, CALOTEŞTI, CAPU PISCULUI (GODENI), CAPU PISCULUI (MERIŞANI), CATANE, CATANELE, CEPARI, CERBU, CERBURENI, CETĂŢENI, CHILII, CHIRIŢEŞTI (VEDEA), CHIŢANI, CHIŢEŞTI, CIEŞTI, CIOBANI, CIOBĂNEŞTI, CIOCEŞTI, CIOCĂNĂI, CIOLCEŞTI, CIREŞU, CIULNIŢA, CIUPA-MĂNCIULESCU, CIUREŞTI, CLUCEREASA, COCENEŞTI, COCHINEŞTI, COLNIC, COLŢU, CONŢEŞTI, CORBENI, CORBI, CORBŞORI, CORNĂŢEL, COSACI, COSTEŞTI, COSTEŞI-VÂLSAN, COSTIŢĂ, COTEASCA, COTENEŞTI, COTEŞTI, COTMEANA (STOLNICI), COTMENIŢA, COTU MALULUI, COŞERI, COŞEŞTI, CRÂMPOTANI, CURTEANCA, CĂLDĂRARU, CĂPĂŢÂNENII PĂMÂNTENI, CĂPĂŢÂNENII UNGURENI, CĂTEASCA, CĂTUNAŞI, CÂMPULUNG, CÂNDEŞTI, CÂRCIUMĂREŞTI, DAVIDEŞTI, DEAGU DE JOS, DEAGU DE SUS, DEALU, DEALU BRADULUI, DEALU FRUMOS, DEALU ORAŞULUI, DEALU VIILOR (MOŞOAIA), DEALU VIILOR (POIANA LACULUI), DINCANI, DINCULEŞTI, DOBLEA, DOBROGOSTEA, DOBROTU, DOMNEŞTI, DRAGOSLAVELE, DRĂGHESCU, DRĂGHICEŞTI, DRĂGHICI, DUMBRAVA, DUMIREŞTI, DÂRMĂNEŞTI, FATA, FLORIENI, FRĂTEŞTI, FRĂTICI, FURDUEŞTI, FURNICOŞI, FĂGETU, FÂLFANI, FÂNTÂNEA, GALEŞU, GLAVACIOC, GLODU (LEORDENI), GLÎMBOCATA, GLÎMBOCATA-DEAL, GLÂMBOCEL, GLÂMBOCELU, GODENI, GOIA, GOLEŞTI (BĂLILEŞTI), GROŞANI, GROŞI, GRUIU (CĂTEASCA), GRUIU (NUCŞOARA), GURA PRAVĂŢ, GURA VĂII, GĂINUŞA, GĂLEŞEANU, GĂLĂŞEŞTI, GĂMĂCEŞTI, GĂNEŞTI, GĂRDINEŞTI, GĂUJANI, GÂLCEŞTI, HINŢEŞTI, HULUBA, HUMELE, HÂRSEŞTI, HÂRTIEŞTI, IONEŞTI, IZBĂŞEŞTI, IZVORU DE JOS, IZVORU DE SUS, JGHEABURI, JUGUR, JUPÂNEŞTI, LEICEŞTI, LEORDENI, LEREŞTI, LESPEZI, LEŞILE, LIPIA, LIVEZENI, LOTURI, LUCIENI, LUNCA, LUNCA CORBULUI, LUNCA GÂRTII, LUNGANI, LUPUENI, LĂCENI, LĂICĂI, LĂNGEŞTI, LĂPUŞANI, LĂZĂREŞTI (MOŞOAIA), LĂZĂREŞTI (SCHITU GOLEŞTI), MALU (BÂRLA), MALU (GODENI), MALU VÎNĂT, MAREŞ, MARTALOGI, MAVRODOLU, MERIŞANI, METOFU, MICEŞTI, MIHĂEŞTI, MIOARELE, MIOVENI, MIROŞI, MOARA MOCANULUI, MOZACU, MOZĂCENI, MOZĂCENI -VALE, MOŞOAIA, MUSTĂŢEŞTI, MUŞCEL, MUŞĂTEŞTI, MĂLURENI, MĂNICEŞTI, MĂRĂCINENI, MĂŢĂU, MÂNDRA, MÂRGHIA DE JOS, MÂRGHIA DE SUS, MÂRŢEŞTI, NEGRAŞI, NEGRENI, NEJLOVELU, NEGRIŞOARA, NUCŞOARA, NĂMĂEŞTI, OEŞTII PÎMÂNTENI, OEŞTII UNGURENI, OGREZEA, OPREŞTI, ORODEL, OŢELU, PETREŞTI, PIATRA (BRĂDULEŢ), PIATRA (STOENEŞTI), PIETROASA, PIETROŞANI, PISCANI, PIŢIGAIA, PODENI, PODIŞORU, PODU BROŞTENI, PODURI, POIANA LACULUI, POIENARI (CORBENI), POIENARI (POIENARII DE MUSCEL), POIENIŢA, POIENĂREI, POJORÎTA, POPEŞTI (SĂRATA), PRIBOAIA, PRISEACA, PRODANI, PROSIA, PURCĂRENI (MICEŞTI), PUTINA, PĂCIOIU, PĂDUREŢI, PĂDUROIU DE DEAL, PĂDUROIU DE VALE, PĂTULENI, PĂULEASCA (MICEŞTI), PĂULEASCA (MĂLURENI), PÂRVU ROŞU, RECEA, REDEA, RETEVOIEŞTI, ROBAIA, ROGOJINA, ROTUNDA, RUCĂR, RUDENI (MIHĂEŞTI), RUGINOASA, RĂDEŞTI, RĂTEŞTI, RĂŢOI, SATU NOU, SBOGHIŢEŞTI, SCHITU GOLEŞTI, SCHITU SCOICEŞTI, SILIŞTEA, SILIŞTENI, SLATINA, SLOBOZIA, SLOBOZIA (STOENEŞTI), SLĂMNEŞTI, SLĂNIC, SLĂTIOARELE, EMEI, SMEURA, STEJARI, STOENEŞTI, STOLNICI, STROEŞTI, STRÂMBENI (CĂLDĂRADU), STĂNEŞTI, STÂLPENI, STÎRCI, SURDULEŞTI, SUSENI (BOGAŢI), SUSLĂNEŞTI, SĂMARA, SĂTIC, TEIU, TIGVENI (RĂTEŞTI), TOMŞANCA,TOPLIŢA, TURBUREA, TURCEŞTI, TUTANA, ULENI, ULIŢA, UNGHENI, UNGURENI (BRĂDULEŢ), UNGURENI (VALEA IAŞULUI), URECHEŞTI, URLUENI, VALEA BRADULUI, VALEA BRAZILOR, VALEA BĂDENILOR, VALEA CETĂŢUIA, VALEA DANULUI, VALEA FAURULUI, VALEA HOTARULUI, VALEA IAŞULUI, VALEA LUI ENACHE, VALEA LUI MAŞ, VALEA MARE PRAVĂŢ, VALEA MARE-BRATIA, VALEA MUSCELULUI, VALEA MĂRULUI, VALEA NANDRII, VALEA PECHII, VALEA POPII (MIHĂEŞTI), VALEA RIZII, VALEA RUMÎNEŞTILOR, VALEA SILIŞTII, VALEA ULEIULUI, VALEA ÎNDĂRĂT, VAŢA, VEDEA, VERNEŞTI, VEŢIŞOARA, VLĂDEŞTI, VLĂDUŢA, VLĂŞCUŢA, VOINEŞTI, VOROVENI, VULPEŞTI, VULTUREŞTI, VĂCAREA, VĂRZARU, VĂRZĂROAIA, VÂLCELELE, VÂLSĂNEŞTI, VÂRŞEŞTI, ZIDURILE, ZIGONENI, ZUVELCAŢI, ZĂRNEŞTI, ŞELARI, ŞELĂREASCA, ŞERBOIENI, ŞERBĂNEŞTI (POIENARII DE MUSCEL), ŞTEFAN CEL MARE.


Judeţul Dâmboviţa: 

2 dambovita

ALUNIŞ, ANINOŞANI, BROŞTENI (VIŞINA), BRĂDĂŢEL, BRÎNCOVEANU, BUTOIU DE JOS, BUTOIU DE SUS, BĂDULEŞTI, BĂRBULEŢU, BĂRĂCENI, CAPU COASTEI, CETĂŢUIA, CHIRCA, COADA IZVORULUI, COJOCARU, COPĂCENI, CORBII MARI, COSTEŞTII DE VALE, CREŢULEŞTI, CROITORI, CROVU, CRÂNGURILE DE JOS, CRÂNGURILE DE SUS, CÎNDEŞTI DEAL, CÎNDEŞTI VALE, DRAGODĂNEŞTI, FEŢENI, FIERBINŢI, GEMENEA BRĂTULEŞTI, GHERGHEŞTI, GLOGOVEANU, GRECI, GROZĂVEŞTI, GURA BĂRBULEŢULUI, GÎRLENI, HANU LUI PALĂ, HULUBEŞTI, IONEŞTI, IZVOARELE, IZVORU (VIŞINA), JUGURENI, LIVEZILE (VALEA MARE), LUDEŞTI, LUNCA (VOINEŞTI), MALU CU FLORI, MANGA, MEIŞOARE, MERII, MESTEACĂN, MICLOŞANII MARI, MICLOŞANII MICI, MILOŞARI, MIULEŞTI, MOARA DIN GROAPAĂ, MOGOŞANI, MORTENI, MĂGURA (HULUBEŞTI), MĂRUNŢIŞU, MĂTĂSARU, MÂNJINA, NEAJLOVU, ODAIA TURCULUI, ODOBEŞTI, OLTENI (ULIEŞTI), ONCEŞTI, PETREŞTI, PETREŞTI (CORBII MARI), PIETRARI, PODU CORBENCII, POROINICA, POTLOGENI VALE, POTOCELU, PUCHENI, PUNTEA DE GRECI, PUŢU CU SALCIE, PĂTROAIA DEAL, PĂTROAIA VALE, RAGU, RĂSCĂEŢI, RĂTEŞTI, RÂU ALB DE JOS, RÂU ALB DE SUS, SARU, SATU NOU, SCHEIU DE JOS, SCHEIU DE SUS, STAVROPOLIA, STRATONEŞTI, SUDULENI, SĂLCIOARA (MĂTĂSARU), TELEŞTI, TEŢCOIU, TOMŞANI, ULIEŞTI, UNGURENI (CORBII MARI), VADU STANCHII, VALEA, VALEA CASELOR, VALEA DADEI, VALEA LARGĂ, VALEA MARE, VALEA MARE (CÂNDEŞTI), VIŞINA, VOIA, VOINEŞTI, VULTUREANCA, VĂLENI-DÂMBOVIŢA, VÂRFURENI, ZIDURILE, ZĂVOIU, ŞELARU, ŞIPOT;


Judeţul Olt:

3 olt

ALUNIŞU, BACEA, BOROEŞTI, BURDULEŞTI, BUZEŞTI, BĂRBĂLĂI, BĂRĂŞTI (COLONEŞTI), BĂRĂŞTII DE CEPTURI, BĂRĂŞTII DE VEDE, BĂTĂRENI, BÂGEŞTI, CHELBEŞTI, CHILIA, CIOCĂNEŞTI, CIUREŞTI, COLONEŞTI, CORBU, CUZA VODĂ, CÂRSTANI, DAVIDEŞTI, FĂGEŢELU, GRUIU, GUEŞTI, ISACI, LUNCA, LĂZĂREŞTI, MERENI, MILCOVENI, MIRCEŞTI, MOMAIU, MOVILENI, MOŢOEŞTI, MĂGURA (TĂTULEŞTI), MĂRUNŢEI (COLONEŞTI), NĂVÂRGENI, OPTAŞI, OPTĂŞANI, PIELCANI, POPEŞTI (BĂRĂŞTI), PROFA, SPINENI, TOPANA, TĂTULEŞTI, VINEŢI, VITĂNEŞTI, VLAICI.


 

VEZI AICI ECHIPA NOASTRĂ >

Muscel TV este cu tine, pentru tine