foto header page program


Date companie

Denumirea, statutul juridic și sediul social

INTEX PRIM SRL, persoană juridică română, constituită conform legii ca societate cu răspundere limitată, cu sediul în Campulung, str.Negru Voda, nr.111, jud.Argeș, titulară a licentei audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirea de MUSCEL TV și MUSCEL FM.

Nume reprezentant legal: – PRISTAVU GHEORGHE – Director General

Structura acționariatului până la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social:

PRISTAVU IULIA – 50 % din CS

PRISTAVU GHEORGHE – 50% din CS

Numele persoanelor responsabile de conducerea societății și ale celor care își asumă în principal responsabilitatea editorială:

PRISTAVU GHEORGHE – Director General, POPA ADRIAN – Director de programe, IONAȘCU MANUELA – Redactor șef.

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poștă electronică și a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct și eficient: Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 164, www.musceltv.ro, e-mail: musceltv@muscel.ro, musceltv@yahoo.com, tel. 0348 5252525. Lista publicațiilor: MUSCEL TV, MUSCEL FM.

Organismele de reglementare competente: Consiliul Național al Audiovizualului, www.cna.ro.