Caută

Date companie

                                                 Denumirea, statutul juridic și sediul social


             SC INTEX PRIM SRL, persoană juridică română, constituită conform legii ca societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Câmpulung, Strada Negru Vodă, Nr.111, județul Argeș, titulară a licențelor audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirile  MUSCEL TV și MUSCEL FM.

                                                           Reprezentanți legali societate

PRISTAVU IULIA – Administrator
IVAȘCU RADU-GABRIEL – Director 

Structura acționariatului până la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau  acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social


PRISTAVU IULIA
– 62,5 % din CS

Numele persoanelor responsabile de conducerea societății și ale celor care își asumă în principal responsabilitatea editorială


IVAȘCU RADU – Director General
POPA ADRIAN – Director de programe
BUTOIU CĂTĂLIN – Redactor șef.

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poștă electronică și a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct și eficient
Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 115.
www.musceltv.ro
e-mail: musceltv@muscel.ro, musceltv@yahoo.com
tel. 0348 5252525
Lista publicațiilor: MUSCEL TV, MUSCEL FM.

Organismele de reglementare competente
Consiliul Național al Audiovizualului, www.cna.ro.